Příběh

V letošním dobrodružství opět navštívíme známé severní pohraničí Edorského království. Konflikt mezi městem Edoras a barbary stále trvá. Hrdinové budou vysláni na nepřátelské území, přímo do srdce nepřítele, kde budou muset splnit sérii nelehkých úkolů.

Minule se odehrálo:

Hrdinná skupinka dobrodruhů za podpory elfího knížete Orkána Lesního odhalila zradu v řadách edorasských vojsk. Při nebezpečné výpravě skrz hvozd a zpět získali hrdinové důkazy o zapojení rodiny Dwarů do pašování zboží skrz skrytou stezku napojenou na Andalonské barbary, zasloužili se o přežití několika desítek edorasských vojáků vedených kapitánem, kterému na úkor zdraví družiníka poskytli dávku protijedu. Odhalili vrchního velitele vojsk, generála Doll Dora, jako strůjce neúspěchu útoku na Andalon a poukázali na jeho přehlížení nekalých obchodů, kterými rodina Dwarů parazitovala na válce.

Sám generál Doll Dor byl zatčen a odvlečen do edorasského vězení, kde nyní čeká na soud. Pod tíhou zjištěných důkazů a svědectví bude čelit obvinění z velezrady. Dwarská rodina se i přes popření jakékoli vlastní účasti na tomto spiknutí ocitá v nemilosti kvůli kolaboraci s nepřítelem Edorského království. Přeživší vojáci byli se souhlasem knížete Orkána, za pomoci jeho dcery, Corridan Lesní, a doprovodu vybraných elfů bezpečně provedeni hvozdem a předáni do péče edorasských vojenských léčitelů. Mezitím byl válečník Bartoloměj Aleš Alim dočasně jmenován do čela stávající edorasské armády a je od něj očekáváno řešení nastalé situace. Občany jistě potěší, že vážená šotčice Effínie z Efessu nepřišla v tomto konfliktu k újmě a těší se pevnému zdraví.

Více o světe naleznete na stránkách www.edorsvet.webnode.cz

Dart