Příběh

ostracon logo

Příběh

Armáda Edorasu vytáhla proti andalonským barbarům, aby ukončila jejich řádění nahoře na venkově jednou pro vždy. V čele královské armády stojí muž z rodu Dwarů, generál jmenovaný samotným králem – zkušený Doll Dor. Cestou na sever se nachází Vanderský statek, který je spravován CP válečníkem Bartolomějem. Ten nechal na příkaz krále v blízkosti daného statku vystavět pevnost, která má rovněž sloužit jako první obranná linie, ochrana přilehlé polnosti a podporu vojsk při probíhajícím tažení.

Uběhly právě dva týdny, kdy z pevnosti vyrazily šiky a vydaly se skrz hvozd vstříc vzdorujícímu Andalonu. Oproti všemu očekávání však útok nebyl úspěšný a Andalonští obránci první vlnu útoku odrazili. Neúspěšné, poražené Edoraské oddíly se daly na ústup zpět do pevnosti, aby tam nalezly prozatímní útočiště a znovu se sešikovaly. Na ústupu však byly pronásledovány a decimovány těžkou jízdou Andalonskou. Byly tak nuceny ustupovat k lesu, kde se chtěly skrýt před nemilosrdnou jízdou, která pro náhlý nedostatek nepřátel vydrancovala a vybila vše živé, na co na okraji lesa narazila.

Více o světe naleznete na stránkách www.edorsvet.webnode.cz 

mapa okolí města